Краматорська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів навчання № 21

 

28.12.20 18року закінчується І семестр 2018-2019н.р. з 28.12-13.01.2019р. зимові канікули до занять приступити 14.01.2019 року

 

14 грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Це пам’ятна дата була затверджена Указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлення про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результати вибуху четвертого енергоблоку ЧАЕС.

 

Всеукраїнський урок на тему:

«Права людини»

(з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

10 грудня 1948 року).

Вступ

Усі люди мають права людини просто тому, що вони – люди від народження. Неважливо скільки вам років, якого кольору ваша шкіра, якої ви статі, яке ваше громадянство, релігія. Усі ми люди, і всі ми маємо права людини. Ми маємо усвідомлювати наші права та поважати права інших.

Права людини – це можливості, що необхідні людині  для існування й розвитку. Людина  біологічна істота, тому їй потрібні так повсякденні потреби як їжа, житло, одяг. Водночас людина є соціальною істотою, тому їй необхідно мати змогу вчитися, працювати, спілкуватися з іншими людьми. Людина - громадянин певної держави, отже їй необхідно забезпечити можливість брати участь у житті держави та її справах.

Права людини не потрібно купувати, заробляти, унаслідувати, вони належать людям просто через те, що вони  - люди. Права людини не можна забрати,  вони є невід’ємними.

Обговорення.

1.1. Чому права людини – це важливо?

1.2. Які права, на вашу думку, сьогодні порушуються найчастіше?

1.3. Що на вашу думку означає «свобода людини»?

1.4. Чим право відрізняється людини відрізняється від свободи людини?

1.5. «Чим відрізняються права людини від прав громадянина?

1.6. Де записані права та свободи громадян України?

1.7. Поясніть вислів «Використовуючи своє право – не зашкодь нікому!»

1.8. Як ви вважаєте, коли здійснюється найбільше порушення прав людини.

1.9. Що таке гендер?

Отже, після закінчення Другої світової війни перед світовою спільнотою на міжнародній арені постало питання про дотримання мирних співвідносин між державами та запобігання порушення  прав людини.

Перегляд відеоролика про права людини

https://www.youtube.com/watch?v=cQeOrhf2ZaI

Дві світові війни принесли людству нечувані за масштабом трагічні наслідки та грандіозні руйнування. І саме наслідки війни дали розуміння того, що права людини мають бути справою не окремого громадянина,  й навіть  не окремої держави, а всього людства.

У 1945 р. було створено найбільшу і найвпливовішу міжнародну  організацію – Організацію Об’єднаних Націй (ООН), однією з держав-засновників якої була Україна (на той час УРСР). А серед перших документів, які розробила ООН, був спеціальний документ, присвячений правам людини. 10 грудня 1948 року на своєму засіданні в Парижі Генеральна Асамблея ООН  прийняла Загальну декларацію прав людини.

Сам статут ООН є міжнародно-правовим документом, в якому сформульовано принцип поваги до прав і свобод людини. Всі держави, члени ООН, зобов’язалися заохочувати повагу до прав людини та їх додержання. Загальна Декларація прав людини має основоположне значення для міжнародної регламентації прав і свобод людини. Вона проголосила всіх людей вільними та рівними у своїй гідності і правах. Вона є першим міжнародним документом, в якому найповніше викладено  перелік прав людини, що базується на 10 християнських заповідях, англійських, американських і французьких законодавчих актах щодо прав людини. Загальна декларація прав людини складається з преамбули  та 30 статтей, що містять основні права та свободи  людини, які можна розділити на громадянські, політичні, економічні, громадянські, соціальні та культурні.

У першій статті викладені загальні положення, на яких базується Декларація – невід’ємність прав на свободу та рівність, природність прав людини.

У другій статті сформульований принцип рівності й недопущення дискримінації щодо прав і свобод людини.

Загальна декларація прав не є юридично обов’язковим документом, проте відбиває загальну домовленість народів світу і є моральним зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства. Це дає підстави використовувати Декларацію в юридичному та політичному плані на міжнародному та загальнонаціональному рівні. Декларація прав людини стала складовою частиною так званої Хартії прав людини, до якої також увійшли два пакти, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. на розвиток Загальної декларації прав людини: Міжнародний пакт про громадянські, і політичні права, та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. На відміну від декларації пакт має обов’язкову силу для держав, які його підписали.

Додатки

Загальна декларація прав людини

Ст. 1. Всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і    правах.

Ст. 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканість.

Ст. 7. Всі люди  рівні перед законом.

Ст. 13. Кожна Людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах своєї держави.

Ст. 15. Кожна людина має право на громадянство.

Ст.17. Кожна людина має право володіти майном як  одноособово,так і разом з іншими.

Ст. 18. Кожна людина має право на свободу думки і совісті і релігії.

Ст.19. Кожна людина має право на свободу переконання і на вільне  їх виявлення.

Ст. 20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і  асоціацій .

Ст. 21. Кожна людина має право  брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

Ст.22. Кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення.

Ст.23. Кожна людина має право на працю,. На вільний вибір роботи, на справедливі й сприятливі умови праці.

Ст. 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.

Ст. 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,  житло, медичний огляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров,я і добробуту її самої та її сім,ї.

Ст. 26. Кожна людина має право на освіту.

Ст. 27. Кожна людина має право вільно брати  участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі.

 

Завдання. Які з зазначених норм ви вважаєте найважливішими для себе?

На розвиток норм і положень Загальної декларації була розроблена низка міжнародно - правових актів:

1952 р. – Конвенція про політичні права жінок;

1959 р. – Декларація прав дитини;

1965 р. – Міжнародна  конвенція про ліквідацію всіх форм масової дискримінації;

1966 р. – Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

1966 р. – Міжнародний пакт про  економічні, соціальні та культурні права;

1979 р. – Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

1984 р. – Ковенція щодо катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність видів поводження;

1989 р. – Конвенція про права дитини.

 

Увага! Карантин з 12.12 по 17.12.2018р. включно!

 

ВІД МИРУ В СІМ"Ї - ДО МИРУ В КРАЇНІ!

 

 

 

МИ ПАМ’ЯТАЄМО! МИ СИЛЬНІ!

Цьогоріч – 85-ті роковини Голодомору.
Україна і світ вшановуватимуть пам’ять мільйонів жертв Великого Голоду 1932-1933 років.
Ми існуємо і пам’ятаємо. Ми існуємо, бо пам’ятаємо.
Пам’ятаємо про Голодомор.
Ми пам’ятаємо, як внутрішні суперечки допомагали зовнішньому ворогу.
 
Ми пам’ятаємо, що стається із тими, кому забракне снаги відстояти свободу. Хто проміняє її на хліб. Як вслід за свободою втратить і його.
 
Ми пам’ятаємо, як дорого коштує віра у привабливі гасла. Як «землю селянам» перетворилося на «в землю селян».
 
Але ми також пам’ятаємо українців, які піднімалися на боротьбу проти комуністичного режиму. Своїми повстаннями вони завдавали йому дошкульних ударів, робили слабшим, неспроможним повторити потім десь інде, в поневоленій ним частині Європи, злочини масштабу Голодомору.
 
Ми пам’ятаємо тих українців, які ділилися останнім шматком хліба, як ослаблені голодом показували світові силу людяності.
 
Ми пам’ятаємо помсту молодого українця у Львові за вбивство мільйонів його братів та сестер, яка стала виявом національної гідності.
 

 

Нація, яка єдналася в хвилини вшанування померлих із голоду в минулому, об’єдналася, аби захистити своє майбутнє, і створила потужну армію. Скорбота за вбитими предками дає сили захищати себе і нащадків.
 

21 листопада

День Гідності та Свободи

 

Україно! Ти – моя молитва,

Ти моя розпуко вікова.

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

 

 Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, ненько, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. 

Указом Президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного  та майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року-лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, установити в Україні День Гідності та Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада.

 Живи, Україно, живи для краси,

Для сили. для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі!

 

Всеукраїнський диктант національної єдності у День української писемності та мови, 9 листопада, транслюватиме UΛ:Перший. 

18-й радіодиктант єдності звучатиме на хвилі Першого каналу UA: Українське радіо

Основна київська локація – аудиторія імені Михайла Максимовича, розташована в Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там писатимуть диктант представники медіа, мистецтва та інших галузей – їхні імена буде оголошено незабаром.

Офіційне гасло цьогорічного заходу – #пишеморазом. 

Воно підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови. Радіодиктант – не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб.

Диктант транслюватимуть зі студії UA: Українське радіо на Хрещатику, 26. Телеверсію наживо забезпечить знімальна група Суспільного мовлення, частина якої мовитиме зі студії програми «Радіодень», частина – в аудиторії КНУ імені Тараса Шевченка. Стрім телеверсії також відбуватиметься на сторінках Суспільного мовника у Facebook.

Початок заходу – об 11:00.

Вступна частина триватиме півгодини, радіодиктант почнеться об 11:30.

Усі охочі традиційно можуть надіслати роботи поштою на адресу вул. Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001 із позначкою «Радіодиктант» (лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада – про це свідчитиме поштовий штемпель), відсканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронної поштою на адресу [email protected] Зображення має бути якісним, текст – написаним від руки (роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться). Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля.

11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське радіо, тож усі охочі зможуть перевірити свої знання.

Нагадаємо, текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Але при тому їхня загальна кількість дуже велика, тому написати радіодиктант без помилок непросто. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробило 123 учасники.

5 листопада об 11:00 у прес-центрі будівлі Українського радіо на вул. Хрещатик, 26 відбудеться прес-конференція з приводу радіодиктанту.

Учасники: генеральний продюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін,

проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров,

кураторка акції Аліна Акуленко,

доцент Київського університету імені Б.Д. Грінченка Олександр Авраменко, який готуватиме і диктуватиме текст.

 

9 листопада – День української писемності

та мови

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Встановлене воно було 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства».       

               За православним календарем — це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця — письменника-агіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

 

28 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ВИГНАННЯ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ— УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

 

 
Після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільної державою, тож термін “визволення” є історично некоректним. Відтак Інститут національної пам’яті пропонує використовувати термін «вигнання нацистських окупантів із України» замість сполучення «визволення України від фашистських загарбників». 
 
28 жовтня Україна вшановуватиме 70-ту річницю вигнання нацистських окупантів із України. Український інститут національної пам’яті  звертається до українських медіа, органів державної влади та місцевого самоврядування вшанувати українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів в лавах Червоної армії або Української повстанської армії.  У методичних матеріалах УІНП рекомендується у цей день провести меморіальні заходи біля могил Невідомого солдата. 
 
Термін «визволення» передбачає волю, свободу, а у 1944 році Україна не стала вільною. Із вигнанням нацистських окупантів Україна не отримала волі, а опинилася під іншим пануванням, результатом якого стали масові репресії та депортації, зокрема сотень тисяч українців, поляків та цілого кримськотатарського народу”, - пояснює Голова Українського інституту національної пам’яті к.і.н. Володимир В’ятрович.
 
Теза 70 років “визволення” є продовженням існування радянських пропагандистських кліше, якими досі послуговується Росія у війні з Україною”, — додав керівник УІНП. 
 
СРСР ставив за мету не визволення українського народу, а відновлення тоталітарного режиму на цих територіях. Свободу український народ виборов 24 серпня 1991 року — визволення України відбулося тільки з розпадом Радянського Союзу. 
 
Нагадаємо, цьогоріч Україна відмовилася від вшанування пам’яті про Другу світову війну у рамках радянської пропагандистської концепції Великої Вітчизняної війни, як це досі відбувається в Росії. 
 

 

День захисника України!

 

День Українського козацтва!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Стратегію комунікації у сфері

 

європейської інтеграції

 

 

Основною метою Стратегії є утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого, демократичного, успішного і прозорого суспільства. Стратегія визначає комунікаційні цілі та цільову аудиторію. Передбачається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та бізнесу за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством. Для реалізації Стратегії також можуть залучатися фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.

 

Детальніше: https://goo.gl/DcJ9Zx

Європейський Тиждень Сталої Енергії в Україні 

Європейський тиждень сталої енергії – це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. Тоді до святкувань долучились сотні учасників – як прості громадяни, так і організації та інституції. Відтоді щороку наприкінці червня по всіх Європі проходять заходи, спрямовані на поліпшення енергоефективності та збільшення використання відновлюваної енергії. Вони сприяють поширенню найкращих практик, надихають на нові ідеї та об’єднують задля досягнення завдань ЄС щодо енергетики та цілей, що пов’язані зі зміною клімату.

 

Свято останнього дзвоника - 2018!

Щирі слова побажань лунали цього дня

на адресу випускників від учителів, батьків. 
Всі щиро побажали випускникам щасливої долі та вагомих успіхів, адже їм ще треба знайти свою життєву стежину, а головне - стати гідними громадянами нашої держави. Саме від їх ідей, творчої думки, працьовитості залежить майбутнє України, рідного краю. А всім учням, гарно відпочити під час літніх канікул, набратися яскравих незабутніх вражень!

 

День Європи 2018 - ЗОШ№21

18 травня в школі пройшов Квест "Країни ЄС", учні 7-9 класів змагались, хто кращий знавець країн Євросоюза. 
І місце - команди учнів 8б, 9а класів, 
ІІ місце - команда учнів 8а кл., ІІІ-місце - команда уч 7а кл.  Вітаємо переможців!!!!

 

Турнир «Tennis time-2018»

по настольному теннису в школе №21

4 апреля в спортивном зале школы, который был отремонтирован и переоборудован ЧАО НКМЗ в рамках программы «НКМЗ для Краматорска» прошел турнир «Tennis time-2018»

по настольному теннису.

Всеукраїнський флешмоб «Тризуб гуртує»

Сьгодні ми приєдналися до Всеукраїнського флешмобу "Тризуб гуртує", який присвячений відзначенню 100-річчя від дня, коли Українською Центральною Радою було прийнято тризуб як Великий і Малий державний Герб УНР (1918 р.)

 

Проект "Я маю право"

 Інформація про проект «Я маю право!» – на сайті prаvo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги).

14 березня – День українського добровольця

 

День українського добровольця – це нагадування всім нам, що одного разу, ставши на захист Батьківщини, ми до кінця нашого життя залишаємось її добровольцями. Вояками доброї волі. І нашим святим обов'язком залишається боротьба за справжню Державу без псевдоеліт, корупції та політичного лихварства. Ставши на захист України, ми вже не маємо права відступати!

Андрій Білецький, громадський діяч.

 

21 лютого Міжнародний день рідної мови

Учні 8б класу

"Мова – один з головних символів народу, його об’єднуюча сила, яка робить нас згуртованими та сильними. Це – наша найсильніша зброя, і водночас – наш найдорожчий скарб"

 

Учні 4б класу. Диктант до Дня рідної мови "Мова мого народу"

 

Учні 3а класу.  "Вірші рідною мовою" 

 

Учні 6б класу. "Цікава математика" до Дня Рідної Мови

 Подвиг героїв Небесної сотні – орієнтир перетворити  

Україну на успішну європейську державу

Хвилина мовчання «Небесна Сотня у наших серцях» 20.02.2018      Учениця 9 класу брала участь у збиранні мапи України на честь Дня Героїв Небесної сотні   

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ

БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТУ

 

Річниця обстрілу Краматорська: у місті встановили пам'ятник жертвам обстрілу 10.02.15року

 

БІЙ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:

29 СІЧНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИХ У БОЮ ПІД КРУТАМИ

 

Бій під Крутами 29 січня 1918 року.

        «Завдяки Крутам УНР визнали державою»: інтерв’ю із професором Володимиром Сергійчуком  http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/01/29/110360/

        Михайло Ковальчук. «Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки». http://www.istpravda.com.ua/research/2014/01/29/141189/

          Ярослав Тинченко. «Життя після Крут. Як склалася доля учасників січневого бою».

http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/28/19369/

          Андрій Любарець.  «Бій під Крутами у історичній пам’яті».

http://www.istpravda.com.ua/research/2012/01/29/70470/

      Гончаренко А. Бій під Крутами (спогади учасника).

http://kruty.org.ua/spogady/64-q-q-

      Михайлик М. День 29 січня 1918 року (спогади учасника).

http://kruty.org.ua/spogady/62-q-29-1918q-

      Монкевич Б. Бій під Крутами (спогади учасника).

http://kruty.org.ua/spogady/60-2008-10-04-20-48-42

      Лоський І. Крути (спогади учасника).

http://kruty.org.ua/spogady/59--qq

22 січня - День Соборності України: від початку до сьогодні – без цього не було б українців

День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності українських земель.

 

З метою  формування національної свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення  Дня Соборності України в школі організовано та проведено багато цікавих заходів.

Літературно-музична композиція “Єдина і неподільна Україна”

учні 6б, 7, 8б. 9 класів

Учні 4б класу зробили гарний стенд до Дня Соборності

19 грудня-– свято Святого Миколая Чудотворця.

В нашій школі пройшло одне з найулюбленіших дитячих свят – свято Святого Миколая Чудотворця.                                   

                                                       Є свято гарне в Україні. 

Є свято казки чарівне. 
Що Миколай в святій ряднині 
Слухняним ласощі несе.

Це свято раз буває в році. 
Воно нікого не мине. 
Бо Миколай Святий із неба. 
В оселю кожну зазирне.

 

Інформаційні години «Подорож у часі: Донеччина за часи Голодомору

1932-1933 років» 

Інформаційна хвилинка «Великий терор: жахливі сторінки історії 1930-х років»  

Огляд публікацій, спрямованих на увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни

 

6 грудня - День Збройних Сил України 

З нагоди свята в школі пройшла Акція  «Для вас із повагою і гордістю»

(збір вітальних листівок, дитячих малюнків, віршів-привітань)

   

Флешмоб учнів 8-б класу

Привітання зі святом від 6-б, 9 класів

 Учні 5-9 класів взяли участь у спортивних змаганнях "Майбутній захисник" до Дня Збройних Сил України.   

  

 

Всесвітній день боротьби

 

зі СНІДом

в Україні відзначається 1 грудня 2017року

 Учні 4-а класу провели інформацйну хвилинку «Я за профілактику ВІЛ!»

День пам'яті жертв голодомору

Традиційно відбудеться громадська акція «Запали свічку». О 16.00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. В цей час кожен бажаючий може долучитися до пам’яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на своєму підвіконні.

 

 

День Гідності та Свободи

21 листопада Україна відзначатиме День Гідності та Свободи, який об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.

Свято встановлено указом президента України Петра Порошенка № 872/2014 від 13 листопада 2014 року. Так, відповідно до указу, його започаткували "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".

Встановлення лампадок у холі школи, присвячених подіям та учасникам Революції Гідності, антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях протягом 20.11-24.11.2017р.

  

Вікторина “Наша країна-Україна!” до Дня Гідності та Свободи 

 

 

 

Виховна година "Я - українець, і цим пишаюсь!" у 8-а класі 

Перегляд документального фільму про останні революційні події 2013-2014 р. 

(8-9класи) 22.11.2017р.

 

ТИЖДЕНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ШКОЛІ

 

До Міжнародного дня енергозбереження з 06 по 10 листопада в школі пройшов Тиждень енергозбереження, який  був насичений різноманітними заходами.

Діти створили малюнки, стіннівки  «Зайвим тратам скажемо «НІ!» - збережемо тепло і світ!» та оформили виставку «Енергія майбутнього».

 

До проведення Тижня долучилася вся шкільна родина. Адже маленьке зусилля кожного рятує оточуюче середовище, рятує Землю, рятує всіх.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності в школі №21

під гаслом "Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета"

 

УВАГА ВСІМ!  

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності  – це унікальна подія, яка відбудеться о 12.00 до Дня української писемності та мови

9 листопада 2017р.

  

КВК "ЗОЛОТА ОСНЬ" 

ОСІНЬ 

Нині осінь нас чарує,
Неповторна, чарівна,
Різні барви нам дарує
І дивує нас вона.
Виглядає так казково
Восени і парк, і гай,
Розмаїттям кольоровим
Прикрашає осінь край! 

   

Квест "Ми ЗА здоровий спосіб життя"

 

В школі відбувся квест "Ми обираємо здоровий спосіб життя". У квесті взяли участь учні 6б та 7 класів. Бібліотекар Вішньова О.С. та учні 9 класу були організаторами гри, мета якої  була пропаганда здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров’я. Найважливішим завданням команд було достукатися до сердець усіх присутніх  та показати, що життя потрібно цінувати, а також більше уваги звертати на те, що позитивно впливає на самопочуття: спорт, режим, вітаміни, правила техніки безпеки, позитивні емоції, цікаві захоплення, подорожі, раціональне харчування, загартовування. 

 

14 жовтня - ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

День Захисника України - це мужності й геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто багато літ тому назад і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає нашу всю родину – рідну, вільну Україну.

Ніхто не здолає твій дух і свободу

Козацькому роду тримать булаву,

Міцній, Україно, для щастя народу

Для вірних нащадків на славу живи!

День захисника́ Украї́ни — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві.

14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії — військово-політичної формації українського визвольного руху.

 

Виставка квіткових композицій до Дня Захисника України

 

Міжнародний день людей похилого віку

 

30 вересня - Всеукраїнський День бібліотек

 

Бібліотечна праця – то любов.

Любов до книги, до знання, науки.

Щодня для читачів ви знов і знов

Берете мудрість вікову у руки

 

21 вересня - Міжнародний день миру

 

«Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх».

 

Мир! Це слово звучить по-різному на континентах Землі, але скізь воно означає можливість спокійно жити під чистим блакитним небм, вчитися, працювати, любити і поважати один одного. Мир- це свято всіх людей, свято всіх дітей. 

 

2017 рік - рік Японії в Україні

 ЯПОНІЯ - країна східного сонця

 

День фізичної культури і спорту України

 

День Фізкультури і Спорту у школі прийшов під гаслом 

"Щоб успішно розвиватись, потрібно спортом нам займатись!!!"

 

23 серпня - День Державного Прапора України

Зі святом Останнього дзвоника!

  

Місячник пожежної безпеки у школі

Біді запобігти та врятувати

А ще попередити і нагадати.

Лише за умови безпеки людини

Можливе щасливе майбутнє країни

Якщо хочеш мати ти світле буття

Дотримуйся правил – безпеки життя

      

12.05.2017 року в КУГ учні 9 класу ЗОШ  № 21 з класним керівником Лаврик І.М.

 

 відвідали Всеукраїнську виставку до ювілею Гельсінської групи і правозахисного

 руху в Україні. 

 

Під час заходу учні не тільки ознайомилися зі стендами виставки, які містять висловлювання відомих людей і молодих активістів, які відстоюють права людини, фотографії і малюнки, відомості про історичні факти, цитати із документів і рішень міжнародних органів з захисту прав людини, а й мали змогу ознайомитися з еволюцією прав людини, що дозволило створити широке поле для дискусії й отримання інформації про права людини. 

 

 

Заходів до Дня пам’яті та примирення

  

Покладання квітів до меморіалів, пам’ятників, військових поховань жертв Другої світової війни у м.Краматорську.

Учні 6 класу ЗОШ № 21

 

Олимпийский День 29 апреля 2017г.

  

ВЕЛИКОДНЯ ВИСТАВКА

ДИТЯЧИХ РОБІТ

 

     

Безсумнівно, саме світле і добре весняне свято — це свято Великодня. І саме цьому була присвячена виставка дитячих робіт, яку провели 14 квітня в школі № 21

 

Зустріч учнівської молоді ЗОШ №21 з мером міста Краматорськ.

 

13 квітня відбулася зустріч учнів школи № 21 з мером міста Краматорськ Панковим А.В.

 

 

   

 

Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
відзначається 11 квітня за ініціативою ООН.

 

11 квітня 1945 в’язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців, і вийшли на волю. Здається, так давно це було. Але тільки не для тих, хто пройшов крізь жахіття фашистських катівень.
Біографії цих людей - це справжні уроки мужності для молодого покоління.

 

Колектив Краматорської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 21 - 8 квітня 2017 року дружно вийшов на суботник

 

 

Акція «Квітуче шкільне подвір’я» 

 

 

  

 

14 березня - День українського добровольця

 

 

 

Святкування Шевченківських днів

 

 

«Рідна мова дорога людині, як саме життя», -говорить народна мудрість.

21 лютого представники людста відзначали Міжнародний День рідної мови.

Урочисте святкування цієї визначної дати відбулося і у ЗОШ №21.  З нагоди святкування Міжнародний дня рідної мови всі учні школи стали активними учасниками заходів і написання “диктанту єдності”

 

День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

Саме в ці дні три роки тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

 

 

 

Новини
24 лист. 2018
85-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр.
Знищити українців як націю – мета організаторів Голодомору. Остаточно ліквідувати мову, культуру, історію, все те, що робило нас унікальними в цьому світі. Тому масштаби злочину такі великі, тому вбито мільйони людей. Його жертвами стали і ті, хто вижив у 1932–1933 роках. Бо мали забути, хто вони, ким були їхні предки, що мають зберегти для світу їхні нащадки. Мали забути, хто і за що їх вбивав. Смерть і забуття – ціль Сталіна та його поплічників щодо українців.
19 лист. 2018
21 листопада, День Гідності та Свободи
Україно! Ти – моя молитва, Ти моя розпуко вікова. Гримотить над світом люта битва За твоє життя, твої права. 4 дитина: Україно! Ти для мене диво! І нехай пливе за роком рік, Буду, ненько, горда і вродлива, З тебе дивуватися повік.
19 лист. 2018
Відзначення 100-річчя заснування Національної академії наук України (у 1918 р. – Української академії наук у Києві)
Національна академія наук України (у 1918 р. –Українська академія наук у Києві) -вища державна наукова організація України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Відповідно до статуту метою діяльності Національної академії наук України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину й суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни; підготовка висококваліфікованих наук. кадрів.
29 жовт. 2018
28 жовтня-День визволення України від фашистських загарбників
Друга світова війна принесла з собою таку безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль, що до цих пір все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися практично всіх на нашій спільній землі.
18 жовт. 2018
18 жовтня - Європейський день протидії торгівлі людьми
Людина - не товар! Цінність людського життя - не предмет торгівлі!
28 вер. 2018
Тиждень енергозбереження у Донецькій області
Збережемо енергію – допоможемо країні!», - під таким гаслом пройшов тиждень енергозбереження, упродовж якого в усіх класах школи відбувся комплекс заходів, направлених на популяризацію та пропаганду економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження та забезпечення виховання в учнів ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів.